Częstotliwość i zakres inwentaryzacji

Termin i częstotliwość inwentaryzacji może regulować regulamin wewnętrzny jednostki, jednakże zawarte w ustawie minima...

Metody inwentaryzacji

Obowiązek inwentaryzacji nakłada na przedsiębiorców ustawa o rachunkowości. Wbrew popularnemu przeświadczeniu, nie sprowadza się tylko do...

Cel inwentaryzacji Treść7: Inwentaryzacja jest obowi

Inwentaryzacja jest obowiązkiem nałożonym przez ustawę o rachunkowości a jej celem jest realne wyliczenie aktywów i pasywów na dzień...

Inwentaryzacja - zasady przeprowadzania

Dla celowego i skutecznego przeprowadzenia inwentaryzacji powinno się stosować kilka istotnych zasad, które ją uwiarygodnią i uczynią...

Co musisz wiedzieć kupując nieruchomość?

Nabycie swojego własnego domu czy mieszkania to wielkie przeżycie, a ukoronowaniem całego procesu jest podpisanie aktu notarialnego kupna...

Sporządzenie aktu notarialnego

Sporządzenie aktu notarialnego to najdonioślejszy sposób działania notariusza, zwanego też w południowych częściach...

Jak dochodzić swoich należności od spadkobierców dłużnika?

W realiach życia codziennego a gospodarczego w szczególności, może dojść do sytuacji w której wobec braku zapłaty...

Akt poświadczenia dziedziczenia

Od pewnego czasu w polskim porządku prawnym istnieje instytucja notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Jest to forma...

Działy księgi wieczystej

Stan prawny nieruchomości w Polsce jest ujawniony w publicznym systemie ksiąg wieczystych. Praktycznie cała informacja...